ครั้งแรก กับการพาน้องหมาไปเที่ยวทะเล ครั้งแรกของน้องหมา จะวุ่นวายหรือสนุก