แบบนี้ก็ใด้หรอ โซเชียลวิจารณ์ยับ ที่คณะพระจัดทริปทัศนศึกษากลางทะเล